Corsi disponibili

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης" θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 έως την Τετάρτη 19 Ιουνίου. 

Για την είσοδό σας στο μάθημα θα χρειαστεί να εισάγετε το κλειδί που λάβατε στο e-mail σας. 

Το μάθημα αποτελείται από 5+1 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες κατανέμονται σε 32 ώρες διαλέξεων και 118 ώρες ατομικής μελέτης.

EnTRAINER propune o schimbare de paradigmă de la auditurile energetice convenționale la o nouă metodologie holistică și completă de „Audituri pentru Tranziția Energetică”.

Motivația participării la un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă cu titlul “Audituri pentru Tranziție Energetică” poate fi bazată pe dorința de a contribui activ la promovarea și implementarea soluțiilor sustenabile în domeniul energetic.

Auditor energetic recunoaște importanța tranziției către surse de energie mai curate și durabile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru asigurarea unui viitor mai sigur și mai sănătos pentru generațiile viitoare. Înțelegerea complexității procesului de tranziție energetică impune necesitatea dezvoltării de expertiză și abilități specializate în domeniu.

Prin intermediul acestui program, se manifestă angajamentul de a asimila cele mai recente tehnici și metode de audit energetic, alături de dobândirea unei înțelegeri profunde a politicilor și reglementărilor asociate tranziției energetice.

În cadrul programului postuniversitar "Soluții și Acțiuni pentru Decarbonizarea Companiilor", ne propunem să explorăm modalități concrete prin care organizațiile pot aborda și implementa strategii de reducere a emisiilor de carbon și, implicit, să contribuie la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.

Prin intermediul unei abordări comprehensive, vom examina atât aspectele teoretice fundamentale legate de decarbonizare, cât și strategii sau practici inovatoare pentru reducerea emisiilor de carbon și pentru îmbunătățirea sustenabilității.

Acest program postuniversitar oferă participanților oportunitatea de a înțelege mai bine implicațiile și beneficiile adoptării unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător, în conformitate cu direcțiile globale și cu imperativele unei economii sustenabile.


Il corso consiste di 4+1 moduli formativi, riportati successivamente, suddivisi in 15 ore di lezioni frontali e 45 ore di studio individuali. Il focus del corso è sullo sviluppo degli Audit per la Transizione energetica (Energy Transition Audits, ETA) e dei Piani di Decarbonizzazione (Decarbonization Action Plans, DAP).

Il corso si svolgerà completamente online in modalità sincrona e asincrona; pertanto, è possibile seguire il corso anche qualora non si possa essere presenti a tutte le lezioni online, ad eccezione dell’attività pratica di gruppo modulo M4 (Attività pratica di gruppo – Applicazione di un ETA a un caso di studio) per la quale viene richiesta la presenza alle due lezioni online. Responsabile dell’edizione italiana del corso sono UniverCities e CasaClima, con docenti provenienti da: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), World Federation of Engineering Organization (WFEO).

Il corso consiste di 6+1 moduli formativi, riportati successivamente, suddivisi in 35 ore di lezioni frontali e 120 ore di studio individuali. Il focus del corso è sullo sviluppo degli Audit per la Transizione energetica (Energy Transition Audits, ETA) e dei Piani di Decarbonizzazione (Decarbonization Action Plans, DAP). Il corso si svolgerà completamente online in modalità sincrona e asincrona; pertanto, è possibile completare il corso anche qualora non si possa essere presenti a tutte le lezioni online, ad eccezione dell’attività pratica di gruppo modulo M6 (Attività pratica di gruppo – Applicazione di un ETA a un caso di studio) per la quale viene richiesta la presenza alle due lezioni online.

Il completamento del corso permette l’acquisizione di 5 crediti formativi ECTS conferiti dall’Università Politecnica di Valencia (UPV). Il corso può essere completato anche parzialmente con i soli cinque moduli M1 – M5 (lezioni online in modalità sincrona o asincrona e studio teorico individuale). In questo caso non è possibile ottenere i 5 ECTS. I video delle lezioni e il materiale didattico saranno a disposizione durante l’intera durata del corso su una piattaforma dedicata e con accesso ristretto ai partecipanti del corso. Responsabile dell’edizione italiana del corso sono UniverCities e CasaClima, con docenti provenienti da: Università di Bolzano (unibz), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), World Federation of Engineering Organization (WFEO).